Kruhové tance budou pokračovat v září 

v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši (Na Nábřeží 1650)