Kruhové tance 12. října v 17 hod.

v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši (Na Nábřeží 1650)